Samenvatting

Waar zijn we trots op?

We doen er veel aan om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te verbeteren. Dit is ook terug te lezen in het kwaliteitsrapport. De beleving van zorg ontstaat in het contact en het werk tussen cliënt en collega's, familie en vrijwilligers. We doen dit op de locaties, maar ook binnen de hele organisatie. Onze visie ‘(H)erken wie ik ben’ en het welbevinden van de cliënt staat centraal bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Alle inzet zien we terug in de resultaten:

  • Cliënten zijn tevreden over de zorg die zij ontvangen en geven Meriant in 2018 gemiddeld een 8,9 als cijfer. Ook het aantal klachten daalt opnieuw.
  • In 2018 heeft Meriant een ster ontvangen als Beste Werkgever.
  • De resultaten van de externe audit zijn goed. Externe auditoren zijn onder andere positief over de omgang met vrijheid, veiligheid en beleven.
  • Ook in 2018 is veel ingezet op het bieden van een zinvolle dagbesteding voor bewoners. De beleeftuin is in gebruik genomen. Er zijn muziekactiviteiten gestart en er zijn tovertafels, beweegboxen en duofietsen in gebruik genomen. In 2019 krijgt dit vervolg en starten we ook met een kunstproject.
  • We leiden zelf tientallen mensen op om het tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen op te vangen.
Wat kunnen we verbeteren?

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt opgepakt. Veel verbeteracties worden dan ook op de locatie opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan oplossen van een klacht of een ongewenste gebeurtenis. Ook de verbeteracties die worden besproken in het ‘Goede Gesprek’ worden op de locatie opgepakt. Veranderingen en ervaringen worden gedeeld, zodat iedereen van elkaar leert.

In 2019 zetten we organisatiebreed onder andere in op de volgende verbeteringen:

  • Het behouden van medewerkers en dan in het bijzonder verpleegkundigen. Dit doen we door passend binnen de visie opnieuw te kijken naar de taakverdeling van de verpleegkundige.
  • Het proces rondom de registratie, toepassen en afbouw van de vrijheidsbeperkende maatregelen wordt verduidelijkt. In 2018 is een Alliadebreed team opgericht om de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen te verbeteren. Dit team heeft ook als taak de deskundigheid van medewerkers te vergroten, te adviseren en de maatregelen te bewaken. In 2019 worden de vereenvoudigde processen uitgewerkt en bereiden we ons voor op de nieuwe Wet zorg en dwang.
  • De ontwikkeling van een instrument om de cliëntervaring te meten.
  • Zelftoetsing en intercollegiale toetsing met gebruik van de ontwikkelde toetsinstrumenten om zo de kwaliteit van zorg op de afdeling te verbeteren.

Al onze speerpunten in 2019 zijn terug te vinden in ons kwaliteitsplan.

Grietje van Buiten
Directeur Meriant