Bezig met laden
Voor het snelle

Overzicht

Lees verder

Inleiding

In dit kwaliteitsverslag kunt u lezen hoe wij werken aan het verbeteren van kwaliteit. Dit doen wij door informatie te verzamelen en te verbeteren als dat nodig is. Zo voeren we onderzoek uit naar de cliëntervaring, we doen in- en externe audits en verzamelen informatie over klachten en incidenten en scholen onze medewerkers.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt opgepakt. Veel verbeteracties worden dan ook op de locatie gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een klacht of een ongewenste gebeurtenis. Ook de verbeteracties besproken in het ‘Goede Gesprek’ pakt de locatie op. Veranderingen en ervaringen worden gedeeld, zodat iedereen van elkaar leert.

Daarnaast biedt de verzamelde informatie ook input voor ons jaarplan. Jaarlijks maken we een jaarplan waarin we onze speerpunten voor dat jaar uitwerken. De voortgang van ons plan bewaken we door elke vier maanden in een viermaandsrapportage stil te staan bij de speerpunten uit het jaarplan en gegevens uit stuurgetallen en metingen. Zo nodig sturen we bij.

De Friese Staten behoudt haar eigen label, maar valt sinds 2019 onder Meriant. De Friese Staten is dan ook onderdeel van het kwaliteitsverslag van Meriant.

 

Voor het snelle overzicht

Meriant delen.