Onze plannen in 2019

Het kwaliteitsplan voor 2019 van Meriant is in samenwerking tussen cliëntenraad, ondernemingsraad en met inzet van veel collega's van Meriant en Alliade tot stand gekomen. In het kwaliteitsplan van Meriant zijn 7 speerpunten geformuleerd. Zie hiervoor de visualisatie van het bedrijfsplan.

Op locatie maakt een hoofd samen met medewerkers, cliënten en familieleden van cliënten een locatieplan of afdelingsplan. In dit plan staat hoe gewerkt wordt aan verbeterpunten op de locatie.