Wij vormen een lerend netwerk

Het jaar 2017 stond in het teken van het maken van afspraken met elkaar over het uitwisselen van kennis. Er zijn afspraken gemaakt over het doel, de werkzame principe en uitgangspunten van het lerend netwerk. Ook zijn afspraken gemaakt over het informeren van elkaar over scholingen en lezingen binnen de organisatie.

In 2018 wisselden we kennis en ervaring uit op het niveau van het bestuur en de staf. Op het gebied van kwaliteit spraken we elkaar over medicatieveiligheid, interne audits, de kwaliteitsverslagen en het kwaliteitsplan. Ook zijn er diverse vragen onderling uitgewisseld over onder andere privacywetging, interne controles, de wet zorg en dwang en infectiepreventie.

Ondanks een oproep aan de zorgmedewerkers kwam de uitwisseling tussen zorgmedewerkers niet spontaan op gang. In 2019 onderzoeken we of intercollegiale toetsingen een middel is om kennis en ervaring tussen zorgmedewerkers uit te wisselen.

In februari 2019 is er een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd tussen leden van de Raad van Toezicht, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Centraal thema tijdens deze bijeenkomst was; Hoe houden we passend toezicht en medezeggenschap bij de veranderde context? Het uitwisselen van kennis en ervaringen is door de leden van de raden zeer positief ontvangen. De leden hebben op voorgedrukte visitekaartjes van het lerend netwerk gegevens uitgewisseld om vaker kennis en ervaring te kunnen delen.