Samenwerking met andere organisaties

Regioplan integrale zorg

In het regioplan voor integrale zorg werken zorgpartners uit regio Heerenveen en omstreken vanuit een gezamenlijke visie naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener. Door samenhang te creëren wordt gestreefd naar zorg waarbij de patiënt centraal staat en passende zorg ontvangt, dichtbij wanneer het kan, verder weg wanneer het moet.

De ambitie voor 2020 is dat het regioplan een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering van Meriant en dat nabijheid en verantwoordelijkheid rondom integrale zorg bij de clusterhoofden en zorgprofessionals is gecreëerd.

Lerend netwerk

Meriant vormt sinds juni 2017 een lerend netwerk met zorgorganisatie de Hoven en Zorggroep Oude en Nieuwe land. In het lerend netwerk willen we van elkaar leren op het gebied van een waardig leven voor onze cliënten. De vraag ‘waar wordt de cliënt beter van?’ staat centraal.

In 2019 wisselden we kennis en ervaring uit op het niveau van het bestuur en de staf. Bestuurders raadpleegden elkaar over bestuurlijke vraagstukken. Ook werd met elkaar meegedacht en meegezocht naar oplossingen voor het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. Op het gebied van kwaliteit spraken we elkaar onder andere over audits, het documentbeheersysteem, de Wet zorg en dwang en de kwaliteitsverslagen.

In februari 2019 organiseerden we een uitwisselingsbijeenkomst tussen leden van de Raad van Toezicht, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Centraal thema tijdens deze bijeenkomst was; Hoe houden we passend toezicht en medezeggenschap bij de veranderde context? Het uitwisselen van kennis en ervaringen is door de leden van de raden zeer positief ontvangen. De leden hebben op voorgedrukte visitekaartjes van het lerend netwerk, gegevens uitgewisseld om vaker kennis en ervaring te delen.

In 2019 stond een evaluatie van het lerend netwerk gepland. In verband met een wisseling van bestuurders is deze evaluatie verplaatst naar het voorjaar van 2020. Bij deze evaluatie bespreken we of en hoe we de uitwisseling tussen zorgmedewerkers organiseren.