Onze aandacht richt zich op klachten

Wij willen leren van de klachten die wij krijgen. Klachten proberen we in eerste instantie op te lossen waar zij zijn ontstaan. Klachten worden ook gemeld bij de leidinggevenden van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost, komt de (onafhankelijke) klachtenfunctionaris in beeld. Cliënten kunnen ook altijd rechtstreeks naar de klachtenadviseur gaan. Meriant registreert de klachten en rapporteert erover (anoniem natuurlijk), zodat we niet alleen klachten oplossen, maar er ook van kunnen leren.

2019

In 2019 zijn er 13 klachten gemeld bij de klachtenadviseur. Eén van deze klachten gaat om ontevredenheid over de geleverde zorg bij de Friese Staten. Deze klacht is onbehandeld gebleven omdat de klager herhaaldelijk een voorstel voor gesprek afwees. Van de overige 12 klachten zijn er 10 klachten in 2019 afgerond, waarvan 7 naar tevredenheid en 3 deels naar tevredenheid. In 2018 zijn er 10 klachten gemeld bij de klachtenadviseur over Meriant en de Friese Staten.

Aard van de klachten

De meest genoemde oorzaken voor het ontstaan van onvrede vallen binnen de categorie ‘afspraken en verwachtingen’ en ‘zorg en begeleiding’. Over beide categorieën zijn 4 klachten ontvangen. De klachten zijn zeer divers van aard. Op afdelingsniveau is ingezet op verbetering.