Onze aandacht richt zich op klachten

Wij willen leren van de klachten die wij krijgen. Klachten proberen we in eerste instantie op te lossen waar zij zijn ontstaan. Klachten worden ook gemeld bij de leidinggevenden van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost, komt de (onafhankelijke) klachtenfunctionaris in beeld. Cliënten kunnen ook altijd rechtstreeks naar de klachtenadviseur gaan.

Meriant registreert de klachten en rapporteert erover (anoniem natuurlijk), zodat we niet alleen klachten oplossen, maar er ook van kunnen leren.

2018

In 2018 zijn er 7 klachten gemeld bij de klachtenadviseur. 6 klachten zijn naar tevredenheid van de klager afgerond. Eén klacht loopt nog. Dit zijn 11 klachten minder dan in 2017. Ook in 2017 was er al een daling van 8 klachten ten opzichte van 2016. 

Aard van de klachten

De meest genoemde oorzaak voor het ontstaan van onvrede is huisvesting en wonen. Hierover zijn 3 klachten ontvangen. Op afdelingsniveau is ingezet op verbetering. De klachten over zorg en begeleiding zijn afgenomen van 6 naar 2 in 2018. 

'Een goed gesprek kan al veel oplossen'

Een klacht indienen. Het klinkt zo simpel, maar het kan best moeilijk zijn om bij irritaties, onvrede of zorgen aan de bel te trekken. "Daarom waardeert Meriant het als bewoners of familieleden benoemen waar het in de zorg misgaat of beter kan", zegt klachtenadviseur Ingrid de Jong. "Daar leren we van het het klaart de lucht."