Onze aandacht richt zich op de vertrouwenspersoon

Cliënten en familieleden van cliënten kunnen ook gebruik maken van een onafhankelijk vertrouwenspersoon om in vertrouwen zaken te bespreken met iemand die niet in dienst is van Meriant. Dat draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

In 2018 hebben minder dan vijf cliënten contact gezocht met de vertrouwenspersoon in verband met vragen, problemen of klachten. Drie cliënten hebben een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Bij twee cliënten ging de vraag over bejegening door personeel. Bij twee cliënten is het traject afgesloten door het geven van informatie en advies. Bij één cliënt heeft de vertrouwenspersoon verdere ondersteuning geboden.

Om meer bekendheid te geven aan de functie van vertrouwenspersoon zijn in 2018 twee informatie en voorlichtingsactiviteiten gedaan om de bekendheid van de functie te vergroten. Ook heeft de vertrouwenspersoon voorlichting gegeven aan de cliëntenraad van Meriant en tijdens het overleg met alle clusterhoofden.