Wij toetsen onszelf en elkaar

Binnen Meriant worden onaangekondigde interne audits gedaan. In 2018 zijn dit onder andere audits geweest op het gebied van medicatieveiligheid, het cliëntdossier en hygiëne en infectiepreventie. Met de resultaten gaat het hoofd samen met het team aan de slag met de verbeterpunten.

Ook zetten wij toetsinstrumenten in waarbij medewerkers zelf de kwaliteit van zorg kunnen toetsen of waarbij collega’s elkaar toetsen. Doordat medewerkers de kwaliteit beoordelen bij hun eigen team of bij collega’s, wordt het leereffect en de bewustwording vergroot. Dit draagt bij aan borging. Voorbeelden van toetsinstrumenten die we hebben ontwikkeld en worden gebruikt:

  • Medicatieveiligheid
  • Hygiëne- en infectiepreventie
  • Het cliëntdossier
  • Bedrijfshulpverlening

In 2016 toetsten medewerkers bij zichzelf en bij elkaar de medicatieveiligheid. In 2017 is het toetsinstrument voor hygiëne- en infectiepreventie binnen de teams uitgezet. Begin 2018 toetsten medewerkers elkaar op het cliëntdossier. Hoofden kunnen de toetsinstrumenten op elk moment inzetten om de kwaliteit van zorg binnen een afdeling te toetsen. We zien dat dit nog te weinig gebeurt. De doelstelling is dat verpleegkundigen in 2019 minstens één toetsinstrument voor zelfanalyse en intercollegiale toetsing gebruiken.