Succesvolle ISO-certificering Alliade 2018

We laten ons toetsen door een externe certificerende instelling. In november 2017 heeft de externe audit voor het eerst Alliadebreed plaatsgevonden. Ook zijn we overgestapt van HKZ naar ISO-certificering. Het ISO-certificaat past beter bij ons beleid en onze organisatie omdat het veel meer ruimte geeft aan eigenaarschap en professionaliteit. Sinds 2018 hebben wij het ISO-9001 certificaat. In 2018 is als aandachtsgebied de visie van Alliade 'altijd in verbinding' in de audit meegenomen. De Alliadebrede resultaten uit de externe audit zijn te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade: www.alliadekwalitijd.nl

Resultaten Meriant

(H)erken wie ik ben zit in de haarvaten... 
Rapport, ISO 9001 Audit 2018

Specifiek bij Meriant zijn de auditoren onder andere positief over de uitwisselingen van medewerkers en kennis tussen Talant en de Friese Staten (beide onderdeel van Zorggroep Alliade), de inzet van woonleefassistenten en de gesprekken in de vorm van de familieavonden en de multidisciplinaire overleggen en overleggen bij probleemgedrag.

Bij Meriant zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Bij Meriant is wel één observatie geconstateerd. Een observatie is geen tekortkoming, maar kan wel leiden tot een mogelijk toekomstige tekortkoming. Het gaat om:

  • De jaargesprekken van huishoudelijk medewerkers. De huishoudelijk medewerkers vallen onder het Alliade Service Centrum (ASC). Op dit moment kijkt het ASC hoe het beste invulling kan worden gegeven aan de jaargesprekken.