Zinvolle dagbesteding

We vinden het belangrijk dat onze bewoners hun dagbesteding als zinvol ervaren. Een zinvolle dagbesteding betekent dat de dag van onze cliënten is ingevuld met activiteiten die zij als zinvol en waardevol ervaren en ritme geven aan hun dag. Als mensen en dus ook onze cliënten een goede tijdsinvulling hebben, ontstaat er meer rust en blijven ze zich langer goed voelen. Het meehelpen met het bereiden van het eten of het opvouwen van de was kan onderdeel uitmaken van de dagbesteding. Maar ook het actief of cultureel bezig zijn. Meriant heeft binnen het project ‘Waardigheid en Trots’ extra geld gekregen om te besteden aan zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering. Ook voor 2019 heeft Meriant een plan ingediend om in aanmerking te komen voor deze extra gelden. Voor 2020 geldt dat het extra geld structureel is toegevoegd aan het tarief dat wij als zorgaanbieder krijgen voor cliënten die bij ons wonen en zorg ontvangen.

Ambassadeurs

Sinds 2018 werken we met ambassadeurs waardoor de implementatie van activiteiten en producten beter geborgd wordt. Hierdoor krijgt de werkgroep een terugkoppeling op de pilots die worden uitgezet. Met deze terugkoppeling kan beter worden besloten waar het geld aan besteed moet worden.

Vergroening ouderenzorg

Een aantal jaar geleden is gestart met het project ‘Vergroening ouderenzorg’. In dit kader is in het najaar van 2018 de beleeftuin op de locatie Lindestede officieel geopend. In 2019 is daarnaast het volgende gerealiseerd:

  • Een beleeftuin op de locatie Wenwearde en Anna Schotanus
  • Moestuinbakken op afdeling de Stoeke op locatie Lindestede
  • Het boek ‘alle ouderen naar buiten’ op elke huiskamer
  • Een rolstoel met duwondersteuning
  • Een maandelijkse tip ‘Beleef de natuur’ op de intranetpagina voor medewerkers.
Muziek, beweging en kunst

De afgelopen jaren hebben we met het extra geld tovertafels, beweegboxen en duofietsen aangeschaft. Ook zijn er diverse muziekactiviteiten gerealiseerd zoals city proms, het geheugenkoor en Silent Disco. In 2019 zijn kozie-muziekkussens aangeschaft. Deze muziekkussens laten bij aanraking persoonlijke geluiden horen. Het muziekkussen stimuleert rust en veiligheid bij mensen met dementie. In 2018 is er een muziektherapeut binnen Meriant gestart. Met name het individuele karakter van de muziektherapie is voor een aantal bewoners al van grote meerwaarde gebleken. Ook theater Veder is in 2019 ingezet.

Er wordt al enkele jaren gewerkt met het Stabij-project. Wekelijks brengen hierdoor getrainde vrijwilligers met getrainde huisdieren een bezoek aan onze afdelingen. Daarnaast hebben in 2019 twee afgestudeerden van de kunstacademie een kunstproject gestart waarbij bewoners (opnieuw) kennismaken met kunst in al haar facetten.

Zorginnovaties

Op basis van positieve ervaringen zijn in 2018 robotkatten en -honden aangeschaft. Ook is er in 2018 een pilot geweest met een babypop. Gezien de positieve resultaten is er voor alle teams met dementerende bewoners nu een babypop aangeschaft. Een andere zorginnovatie is de ‘Qwiek.up’, een audiovisuele beleving voor cliënten voor de toepassing van belevingsgerichte zorg.

Deskundigheid

We hebben geïnvesteerd in het vergroten van kennis en deskundigheid door trainingen op het gebied van:

  • Hoorbare veiligheid
  • Gebruik beweegmiddelen door Olga Commandeur
  • Natuurbeleving (de training ‘Groen doet goed’)
  • Vallen
  • Het Stabij-project. In 2020 zijn er 12 nieuwe vrijwilligers getraind.

Waardigheid & Trots: robothonden, -katten en -poppen voor Meriant

Het was een beestenboel op locaties van Meriant begein februari: verscheidene afdelingen kregen een leger aan robothonden en -katten cadeau. Ook in Anna Schotanus in Heerenveen werden de dozen uitgepakt. Met succes: veel bewoners sloten de nieuwelingen in hun hart. Clusterhoofd Freja Franken: ,,Het was ontroerend om te zien hoe erop de honden, katten en poppen is gereageerd''. De robotdierenregen vloeit voort uit het programma Waardigheid en Trots, dat is opgezet om de zorg voor ouderen te verbeteren. De Leeuwarder Courant heeft er dit prachtige video-item van gemaakt.