Zinvolle dagbesteding

We vinden het belangrijk dat onze bewoners hun dagbesteding als zinvol ervaren. Een zinvolle dagbesteding betekent dat de dag van onze cliënten is ingevuld met activiteiten die zij als zinvol en waardevol ervaren en ritme geven aan hun dag. Als mensen en dus ook onze cliënten een goede tijdsinvulling hebben, ontstaat er meer rust en blijven ze zich langer goed voelen. Het meehelpen met het bereiden van het eten of het opvouwen van de was kan onderdeel uitmaken van de dagbesteding. Maar ook het actief of cultureel bezig zijn. Meriant heeft binnen het project Waardigheid en Trots extra geld gekregen om te besteden aan zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering. Ook voor 2019 heeft Meriant een plan ingediend om in aanmerking te komen voor deze extra gelden.

Een andere werkwijze

In 2018 is gekozen voor een andere werkwijze. We werken met ambassadeurs waardoor de implementatie van activiteiten en producten beter geborgd wordt. Hierdoor krijgt de werkgroep een terugkoppeling op de pilots die worden uitgezet. Met deze terugkoppeling kan beter worden besloten waar het geld aan besteed moet worden.

Muziek, beweging en kunst

De afgelopen jaren hebben we met het extra geld tovertafels, beweegboxen en duofietsen aangeschaft. Ook zijn er diverse muziekactiviteiten gestart, zoals city proms en het geheugenkoor. Er wordt al enkele jaren gewerkt met het Stabij-project. Wekelijks brengen getrainde vrijwilligers met getrainde huisdieren een bezoek aan onze afdelingen. In het najaar 2018 is de beleeftuin bij de locatie Lindestede officieel geopend. In 2019 start een kunstproject waarin twee afgestudeerden van de kunstacademie bewoners (opieuw) laten kennismaken met kunst in al zijn aspecten. In 2018 is ook een muziektherapeut binnen Meriant gestart. Met name het individuele karakter van de muziektherapie is voor een aantal bewoners al van grote meerwaarde gebleken. In 2019 start bij Meriant ook een vaktherapeut drama. 

Zorginnovaties

Op basis van positieve ervaringen zijn in 2018 robotkatten en honden aangeschaft. Ook is er in 2018 een pilot geweest met een babypop. Gezien de positieve resultaten is er voor alle teams met dementerende bewoners een babypop aangeschaft. Ook is een cradle (een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid) aangeschaft. Een andere zorginnovatie waar  mee gewerkt is de Qwiek.up (een audiovisuele beleving voor cliënten voor de toepassing van belevingsgerichte zorg).

Deskundigheid

Mede met behulp van het extra geld hebben we veel geïnvesteerd in het vergroten van kennis en deskundigheid op het gebied van dementie en ouderdom. Dit waren onder andere de scholingen van 'u woont nu hier' van Gerke de Boer en de gastvrijheidstrainingen. Het vergroten van kennis zullen we het komende jaar blijven doen als onderdeel van het permanent leren.

Waardigheid & Trots: robothonden, -katten en -poppen voor Meriant

Het was een beestenboel op locaties van Meriant begein februari: verscheidene afdelingen kregen een leger aan robothonden en -katten cadeau. Ook in Anna Schotanus in Heerenveen werden de dozen uitgepakt. Met succes: veel bewoners sloten de nieuwelingen in hun hart. Clusterhoofd Freja Franken: ,,Het was ontroerend om te zien hoe erop de honden, katten en poppen is gereageerd''. De robotdierenregen vloeit voort uit het programma Waardigheid en Trots, dat is opgezet om de zorg voor ouderen te verbeteren. De Leeuwarder Courant heeft er dit prachtige video-item van gemaakt.

Thema-avond Natuurbeleving en Dementie 2018

Deze video geeft een sfeerbeeld van de thema-avond ‘Natuurbeleving & dementie’ in woonzorgcentrum BerkenStede op 20 september 2018.