Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. In de gesprekken formuleren we op afdelingsniveau verbeterpunten. Het hoofd en het team gaan aan de slag met de verbeterpunten. De resultaten daarvan delen we met de deelnemers aan de gesprekken.

Meriantbrede uitkomsten

In 2018 zijn drie locaties van Meriant bezocht. In 2017 waren dit er twee en in 2016 vijf. Elke locatie heeft zijn eigen punten waar men trots op is en wat verbeterd kan worden. De volgende punten komen in 2018 meerdere keren naar voren: 

  • Cliënten geven in alle gesprekken aan dat zij tevreden zijn over de zorgverlening en het personeel.
  • Medewerkers geven aan dat zij trots zijn op de uitvoering die wordt gegeven aan de visie '(H)erken wie ik ben'.
  • De inzet van de verpleegkundig specialisten wordt als positief ervaren.
  • Medewerkers noemen als verbeterpunt de technische ondersteuning die zij ontvangen bij de overgang naar een nieuwe digitale werkomgeving.
  • De ingebrachte verbeterpunten van cliënten zijn vooral gericht op bouwtechnische beperkingen van het gebouw. Een voorbeeld hiervan is de toegang tot het balkon op één van de locaties.

Een groot deel van de beperkingen in technische ondersteuning werden veroorzaakt door de overgang naar een nieuwe digitale werkomgeving. Deze beperkingen zijn verholpen. Waar mogelijk zijn bouwtechnische aanpassingen gerealiseerd. Omdat voor drie locaties nieuw wordt gebouwd of nieuwbouw gepland staat, is per situatie een afweging gemaakt.