Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. In de gesprekken formuleren we op afdelingsniveau verbeterpunten. Het hoofd en het team gaan aan de slag met de verbeterpunten. De resultaten daarvan delen we met de deelnemers aan de gesprekken.

Meriantbrede uitkomsten

In 2019 zijn drie locaties van Meriant bezocht. In 2018 waren dit er ook drie. Elke locatie heeft zijn eigen punten waar men trots op is en wat verbeterd kan worden. De volgende punten komen in 2019 meerdere keren naar voren: 

  • Men is trots op het enthousiasme en de bevlogenheid van het team. Evenals op het aanbod van activiteiten.
  • Cliëntvertegenwoordigers zijn tevreden over het warme welkom dat zij ervaren. Medewerkers doen er veel aan dat cliënten zich snel thuis voelen.
  • Verbeterpunten die naar voren komen zijn een digitale inzage in het cliëntdossier, de bezetting in de nacht en communicatie in de brede zin van het woord. Op de ene locatie gaat het over de communicatie over het aanbod van de activiteiten en op een andere locatie om de communicatie richting de familie van cliënten.

Het verbeteren van de communicatie wordt op locatieniveau opgepakt. Voor cliënt(vertegenwoordigers) wordt digitale inzage in het cliëntdossier in 2020 gerealiseerd. Ten aanzien van de bezetting in de nacht wordt in Wolvega inmiddels gewerkt met een zwerfdienst in de nacht. Een zwerfdienst in de nacht houdt in dat er een binnen Wolvega een extra zorgmedewerker werkt die op alle locaties in Wolvega op vraag kan ondersteunen. Er wordt ook nagedacht over een extra zwerfdienst.

In 2020 evalueren we de walkarounds en onderzoeken we of we de walkarounds op de huidige manier voortzetten.