Wie werken er bij Meriant?

 

 • Huishoudelijk medewerker
 • Woonleefassistenten
 • Verzorgende IG, niveau 3 (59,9%)
 • Verpleegkundige mbo, niveau 4
 • Zorgcoördinator, min. niveau 4
 • Verpleegkundige hbo, niveau 5
 • Hoofd van de locatie of afdelingen

Naast bovenstaande functies werken bij Meriant ook:

 • Behandelaren. Onze behandelaren, waaronder artsen, behandelen cliënten die bij ons wonen, op de dagbehandeling en thuis.
 • Verpleegkundig specialisten. Meriant heeft 4 verpleegkundige specialisten in dienst en biedt de verpleegkundigen niveau 5 de mogelijkheid de opleiding tot verpleegkundig specialist te volgen.
 • Mensen die Meriant zelf opleidt. Het gaat eind 2018 om circa 55 studenten die werken en leren bij Meriant. 
Kwalificatieniveaumix

Een van de indicatoren personeelssamenstelling betreft de kwalificatieniveaumix.

 • Het percentage ingezette fte's niveau 3 is 59,9%.
 • Het percentage ingezette fte's niveau 4 is 22,2%.
 • Het percentage ingezette fte's niveau 6 is 2,2%
 • Het percentage ingezette fte's behandelaren/paramedici is 6,8%.
 • Het percentage ingezette fte's leerlingen is 4,2%.

Binnen Meriant zijn 6 medewerkers in opleiding tot niveau 5. Zij volgen de HBO opleiding AD service zorg en welzijn. Onder niveau 6 vallen de praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Zij worden ingezet op de afdelingen.

Stagiaires en vrijwilligers

In 2018 had Meriant 664 vrijwilligers die extra gezelligheid, aandacht en activiteiten mogelijk maken. Dit geldt ook voor de inzet van stagiair(e)s. In 2018 waren er 309 stagiair(e)s.