Personeelssamenstelling

De personeelssamenstelling van Meriant is samengesteld conform de indicaties en de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarop de huidige tarifering gebaseerd is. In 2019 zijn boven op deze tarifering de kwaliteitsgelden voor de verpleeghuiszorg gekomen.

De daadwerkelijke kwalitatieve en kwantitatieve inzet per team is dynamisch, omdat deze wordt gebaseerd op de zorgvraag van de cliënten. Dus de indicaties van de aanwezige cliënten bepalen het aantal uren personele inzet. Het team dat de zorg geeft bepaalt in afstemming met het hoofd op welke momenten de zorg wordt ingezet. Op de Geriatrische Revalidatie afdelingen wordt de personele inzet bepaald aan de hand van de normen die gelden voor de geriatrische revalidatie.

Kwaliteitsgelden

De kwaliteitsgelden voor de verpleeghuiszorg zet Meriant, conform eisen, voor het grootste deel in voor extra personeel. In 2019 en komende jaren zet Meriant woonleefassistenten en ander zorgverlenend personeel in. Woonleefassistenten helpen met huishoudelijk werk, eventueel eenvoudige zorghandelingen en zorgen voor gezelligheid, sfeer en nabijheid in de huiskamers. Ook kunnen zij meegaan met buitenactiviteiten. De overige gelden worden gebruikt voor onder andere opleiding, scholing en innovatie ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Aard van de aanstellingen
Meriant

Bij Meriant werkten in 2018 gemiddeld 537 medewerkers. 7,5% van deze medewerkers heeft in 2019 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In 2018 betrof dit nog 9,5%. In 2019 is het percentage van inzet uitzendkrachten 3,1%. In 2018 betrof het percentage inzet uitzendkrachten nog 4,6%. Geconcludeerd kan worden dat de inzet die is gedaan op een reductie van het aantal uitzendkrachten in 2019 zijn effect heeft gehad. De gemiddelde contractomvang van medewerkers in 2019 is 0,8 fte per personeelslid. In 2018 was dit nagenoeg gelijk, namelijk 0,78 fte.

Inclusief de woonleefassistenten betrof het gemiddeld aantal medewerkers 709. Met behulp van de kwaliteitsgelden voor de verpleeghuiszorg zijn sinds 2019 woonleefassistenten werkzaam bij Meriant. Onder de woonleefassistenten heeft een groot percentage een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, circa 90%. Deze medewerkers hebben op dit moment nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Friese Staten

Bij de Friese Staten werkten in 2019 gemiddeld 114 personeelsleden. 15,9% van deze medewerkers heeft in 2019 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In 2018 betrof dit 14,7%.

In 2019 is het percentage van inzet uitzendkrachten 10,3%. In 2018 was het percentage uitzendkrachten 11,9%. De hoge inzet wordt mede veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim.

De gemiddelde contractomvang van medewerkers in 2019 is 0,6 fte per personeelslid. In 2018 was dit eveneens 0,6 fte per personeelslid.