Personeelssamenstelling

De personeelssamenstelling van Meriant is samengesteld conform de indicaties en de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarop de huidige tarifering gebaseerd is. In 2019 zijn boven op deze tarifering de kwaliteitsgelden voor de verpleeghuiszorg gekomen.

De daadwerkelijke kwalitatieve en kwantitatieve inzet per team is dynamisch omdat deze wordt gebaseerd op de zorgvraag van de cliënten. Dus de indicaties van de aanwezige cliënten bepalen het aantal uren personele inzet. Het team dat de zorg geeft bepaalt in afstemming met het hoofd op welke momenten de zorg wordt ingezet. Op de Geriatrische Revalidatie afdelingen wordt de personele inzet bepaald aan de hand van de normen die gelden voor de geriatrische revalidatie.

Kwaliteitsgelden

De kwaliteitsgelden voor de verpleeghuiszorg zet Meriant, conform eisen, voor het grootste deel in voor extra personeel. In 2019 en volgende jaren zet Meriant woonleefassistenten en ander zorgverlenend personeel in. Woonleefassistenten helpen met huishoudelijk werk, eventueel eenvoudige zorghandelingen en zorgen voor gezelligheid, sfeer en nabijheid in de huiskamers. Ook kunnen zij meegaan met buitenactiviteiten. De precieze invulling van het aantal fte wordt momenteel uitgewerkt. De overige gelden worden gebruikt voor onder andere opleiding, scholing en innovatie ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldzorg, geluidsinnovatie en opleiding van casemanager en verpleegkundig specialisten.

Aard van de aanstellingen

Bij Meriant werkten in 2018 gemiddeld 526 medewerkers. 9,5% van deze medewerkers heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In 2018 is het percentage van inzet uitzendkrachten 4,6%. In 2019 zetten we in op verdere daling van het percentage uitzendkrachten. De gemiddelde contractomvang van medewerkers is 0,78 fte per personeelslid.