In- en uitstroom medewerkers

Bij Meriant bedroeg de totale instroom in 2018 13,1%. De totale uitstroom was 15%.

Onze medewerkers en hun motivatie om de beste te willen zijn bepalen of we goede zorg leveren en of onze cliënten daarover tevreden zijn. Zij spelen de belangrijkste rol in het verwezenlijken van onze visie (H)erken wie ik ben. Werken volgens onze visie (H)erken wie ik ben vraagt dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van hun eigen werkzaamheden. Ze doen dit in afstemming met de cliënt en zijn familie.

Vanuit onze visie en de daarvoor benodigde competenties zijn wij op zoek naar de juiste mensen. Wij zien daarbij twee belangrijke ontwikkelingen:

  1. De afgelopen jaren is gebleken dat niet alle (potentiële) medewerkers (meer) voldoen aan of zich niet prettig voelen bij dit nieuwe profiel.
  2. De afgelopen jaren hebben wij veel verpleegkundigen geworven om in te spelen op de steeds zwaardere cliëntencategorie. Wij zien een hoge in- en uitstroom van verpleegkundigen. Het bleek lastig verpleegkundigen te vinden en te behouden. Zo misten verpleegkundigen die kwamen uit de ziekenhuissector de medisch specialistisch handelingen die zij uitvoerden in het ziekenhuis. Om deze reden is Meriant gestart zelf medewerkers op te leiden tot verpleegkundige met een volwaardig en goedgekeurd diploma. Ook zijn we structureel in overleg met onze verpleegkundigen om het vak van verpleegkundige interessant te houden en maken.

Als we een nadere analyse maken, zien we daarnaast dat: 

  • De in- en uitstroom van medewerkers nagenoeg gelijk is.
  • De uitstroom vooral hoog ligt bij medewerkers in het primair proces, de verzorgenden en verpleegkundigen.
  • De belangrijkste reden van uitstroom betreft woon-werkverkeer. Daarnaast zien we dat we een aantal jaar geleden veel schoolverlaters hebben aangenomen. Zij zijn inmiddels 3 a 4 jaar werkzaam geweest bij Meriant en stromen uit naar een andere organisatie.
  • De uitstroom wordt opgevangen door medewerkers die wij zelf opleiden.
Doorstroom
De doorstroom van medewerkers kunnen wij niet uit onze systemen halen. Bij Meriant zijn leerlingen in opleiding tot verzorgende IG (niveau 3). ook zijn er verzorgende IG in opleiding tot verpleegkundige (niveau 4). Ook is er sprake van doorstroom van Talant naar Meriant en vice versa. Talant is een andere dochterorganisatie van Zorggroep Alliade en biedt gehandicaptenzorg aan.