In- en uitstroom medewerkers

Van Meriant bedroeg de totale instroom in 2018 3,9%. De totale uitstroom was 5,1%. In de branche lag de instroom hoger (6,9%) en de uitstroom hoger (5,8%).

Interne mobiliteit wordt in de genoemde cijfers niet meegeteld. Als we een nadere analyse maken, zien we dat: 

  • De in- en uitstroom van medewerkers nagenoeg gelijk is.
  • De uitstroom vooral hoog ligt bij medewerkers in het primair proces, de verzorgenden en verpleegkundigen.
  • De uitstroom wordt opgevangen door medewerkers die wij zelf opleiden.

Onze medewerkers en hun motivatie om de beste te willen zijn bepalen of we goede zorg leveren en of onze cliënten daarover tevreden zijn. Zij spelen de belangrijkste rol in het verwezenlijken van onze visie (H)erken wie ik ben. Werken volgens onze visie (H)erken wie ik ben vraagt dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van hun eigen werkzaamheden. Ze doen dit in afstemming met de cliënt en zijn familie.

Vanuit onze visie en de daarvoor benodigde competenties zijn wij op zoek naar de juiste mensen. Wij zien daarbij twee belangrijke ontwikkelingen:

  1. De afgelopen jaren is gebleken dat niet alle (potentiële) medewerkers (meer) voldoen aan of zich niet prettig voelen bij dit nieuwe profiel.
  2. De afgelopen jaren hebben wij veel verpleegkundigen geworven om in te spelen op de steeds zwaardere cliëntencategorie. Wij zien een hoge in- en uitstroom van verpleegkundigen. Het bleek lastig verpleegkundigen te vinden en te behouden. Zo misten verpleegkundigen die kwamen uit de ziekenhuissector de medisch specialistisch handelingen die zij uitvoerden in het ziekenhuis. Om deze reden is Meriant gestart zelf medewerkers op te leiden tot verpleegkundige met een volwaardig en goedgekeurd diploma. Ook zijn we structureel in overleg met onze verpleegkundigen om het vak van verpleegkundige interessant te houden en maken.