In- en uitstroom medewerkers

Meriant

Bij Meriant bedroeg de instroom van nieuwe medewerkers in 2019 (excl. Woonleefassistenten) 9,9%. De instroom inclusief woonleefassistenten bedroeg 28,7%. De totale uitstroom in 2019 betreft 13,4% (excl. Woonleefassistenten) en 11,2% inclusief woonleefassistenten.

Er zijn meerdere redenen waarom medewerkers uit dienst treden. Dit zijn onder andere:

  • De woon-werkafstand. Medewerkers willen graag dicht bij hun huis werken.
  • De functie-inhoud van de verpleegkundige. Medewerkers die een aantal jaren hebben gewerkt als verpleegkundige willen meer uitdaging.
  • Inschaling van de functie van verpleegkundige.
Friese Staten

Bij de Friese Staten bedroeg de totale instroom in 2019 17,5%. In 2018 was dit 38%. In 2018 en 2019 is ingezet op het vergroten van de personele capaciteit om beter aan te sluiten op de normen personeelssamenstelling vanuit het kwaliteitskader.

De uitstroom van medewerkers ligt in 2019 op 28%. In 2018 lag dit op 21%. Naast bovengenoemde redenen om uit dienst te treden is er in 2019 bij de Friese Staten ook actief gestuurd op een goede match tussen werkgever en werknemer. Dit heeft erin geresulteerd dat in sommige gevallen ook afscheid is genomen van elkaar.  

Doorstroom

De doorstroom van medewerkers kunnen wij niet uit onze systemen halen. Bij Meriant zijn leerlingen in opleiding tot verzorgende IG (niveau 3) en verzorgende IG in opleiding tot verpleegkundige (niveau 4). Ook is er sprake van doorstroom van Talant naar Meriant en vice versa. Talant is een andere dochterorganisatie van Zorggroep Alliade en biedt gehandicaptenzorg aan.