Verzuim

Het verzuim binnen Meriant ligt in 2018 op 6,4 %. Het verzuim binnen Meriant ligt daarmee net als in 2017 onder het landelijk verzuim. Het landelijk verzuim ligt op 7,1 %. Het verzuim binnen Meriant is wel gestegen in 2018 vergeleken met 2017. In 2017 lag het verzuimpercentage nog op 6%.

We zien vooral een stijging van het verzuim in de leeftijdscategorie 26 en 35 jaar. De stijging wordt veroorzaakt door langdurig verzuim van enkele medewerkers. Het verzuim van medewerkers in de leeftijdscategorie van 46 t/m 55 jaar en 56 jaar en ouder lag in 2017 nog boven het branchegemiddelde en in 2018 ligt dit onder het branchegemiddelde.

Hoofden zijn in gesprek met hun medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van ziekteverzuim. Er wordt veel bedrijfsmaatschappelijk werk ingezet, ook preventief.