Verzuim

Het verzuim binnen Meriant ligt in 2019 op 6,2%. Dit is nagenoeg gelijk als het verzuim in 2018.

Het verzuim binnen de Friese Staten ligt in 2019 op 10,3%. Ook in 2018 lag het verzuim hoog. In 2019 is ingezet op daling van het ziekteverzuim. Er is gestart met het voeren van gesprekken met medewerkers om de re-integratie te bevorderen of om afscheid te nemen van elkaar. We zien een lichte daling van het verzuim. In 2020 verwachten wij een verdere daling.   

Hoofden zijn in gesprek met hun medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van ziekteverzuim. Er wordt veel bedrijfsmaatschappelijk werk ingezet, ook preventief. In 2019 is er een coach complex verzuim ingezet. Deze coach kan leidinggevenden ondersteunen bij complex verzuim.