Reflectie, leren en verbeteren

Een van onze speerpunten is het vormen van krachtige teams die van elkaar leren.Dit doen we binnen team overleggen, via trainingen of pizzacollege’s (een workshop of scholing onder het genot van een pizza), maar ook door: