Opleidingen

We zorgen ervoor dat onze medewerkers vakinhoudelijk op de hoogte blijven en hun kennis, vaardigheden en/of gedrag verder kunnen ontwikkelen.

Alliade beschikt over het kennis- en leerplein ‘Kennr’. Via Kennr kunnen medewerkers informatie vinden over diverse onderwerpen, informatie delen via communities, zich inschrijven voor activiteiten zoals opleidingen, training of pizzacollege's. In 2018 hebben medewerkers in totaal 3623 scholingen gevolgd. 

Meriant leidt daarnaast in samenwerking met het Friesland college, Stenden en de Friese Poort ook mensen zelf op tot verzorgende IG, verpleegkundige (mbo) of Associate Degree Service, Welzijn en Zorg (hbo). Binnen Meriant volgen in september 2018 in totaal 118 mensen de praktijkroute. Daarnaast volgen 20 mensen de reguliere route. In de praktijkroute leren mensen door te doen en maken ze kennis met kleinschalige zorg. Ze maken direct kennis met bewoners en leren hun werk af te stemmen op de wensen van de bewoners. We bieden de praktijkroute niet alleen aan voor studenten zorg en welzijn, maar ook voor studenten in de horeca.