Meriant verdient ster als Beste Werkgever

Meriant heeft in 2018 het keurmerk Beste Werkgever 2018-2019 verdiend van onderzoeksbureau Effectory. Dit keurmerk ontvingen wij omdat we boven de branche-benchmark presenteren in het tweejaarlijks medewerkeronderzoek. We hebben één ster behaald.

61,2% van de medewerkers vulde de vragenlijst in ten opzichte van 53,2% in de benchmark. Als trotspunten werden de cliënt-/klantgerichtheid en de samenwerking in het team het vaakst genoemd. Het feedback geven en ontvangen werd het meest aangegeven als verbeterpunt voor de teams. Het meest genoemde verbeterpunt op organisatieniveau is de werkdruk.

Per team is te zien welke vragen goed en welke vragen minder goed scoren. En ook welke opmerkingen medewerkers hebben gemaakt. Dit biedt de teams de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat er beter kan en hoe dit verbeterd kan worden. De inzet van extra personeel, mogelijk gemaakt door de beschikbaar gekomen kwaliteitsgelden voor de verpleeghuiszorg, leidt naar verwachting tot een verlaging van de ervaren werkdruk. 

In 2021 wordt een nieuw medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Doorlopend monitoren we de tevredenheid van medewerkers via kleine interne tevredenheidsonderzoeken.