Cliëntervaringen wijkzorg

In 2019 is voor de wijkzorg een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd volgens de PREM-vragenlijst. Deze vragenlijst vraagt naar de ervaringen van de cliënt met het zorgproces. De relatie tussen de zorgverlener en de cliënt staat centraal. In de vragenlijst is ook een aanbevelingsvraag opgenomen.

  • Het gemiddelde aanbevelingscijfer van Meriant wijkzorg is een 8,2.
  • Meriant scoort op alle onderdelen goed. Zie ook onderstaande tabel.
  • Het grootste verbeterpotentieel is zorgverlening door vaste medewerkers. Binnen de wijkzorg wordt zoveel mogelijk gestreefd naar vaste gezichten voor cliënten. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar.